Крымская весна

Малюмат

«Малюмат» къысымынынъ темелини февраль-март 2014 сенеси къырымлылар тарафындан япылгъан фоторесимлер тешкиль эте. Бу фоторесимлер, Къырым ве Русие гъайрыдан бирлешмесининъ биринджи йылденюмине Къырым джумхуриетининъ Ички сиясет, малюмат ве багъ назирлиги тарафындан тешкилятландырылгъан «Сенинъ Къырым бааринъ» мевзусында япылгъан сергиде нумайыш этильди. Фоторесимлер бизим такъдиримиз ичюн чокъ муим олгъан вакъиаларны акс эттирген, бу ресимлер сизге Къырым баарине ярымада сакинлери козюнен бакъмакъ фырсатыны бере.

2014-2019 © Къырым баари.
Бутюн акъ-укъукълар имае алтында
Сайт Къырым Джумхуриети Ички сиясет, малюмат ве алякъа
Назирлиги тешеббюсинен яратылды.