Крымская весна

Хроника

«Йылнаме» къысымында тарихий адалетлилик гъалебеси – Къырым Джумхуриетини Русия Федерациясы иле гъайрыдан бирлештирген Къырым баари вакъиаларнынъ энъ керчек, догъру ве толу бир шекильде тасвир этильди! Сайт – интерактив, фааль суретте чалыша, онынъ ичюн де сиз чокъ къолай истеген нокътада, истеген вакъытында икяенинъ эр анги бир саифесини ачып, Къырым баари тарихининъ сиз ичюн меракълы олгъан девири, фоторесимлерни къарыштырып, янъылыкъларны окъур ве бу вакъиаларны озь козюнен корьген инсанларнынъ икяелери ве хатырлавларынен якъындан таныш олурсынъыз.

2014-2020 © Къырым баари.
Бутюн акъ-укъукълар имае алтында
Сайт Къырым Джумхуриети Ички сиясет, малюмат ве алякъа
Назирлиги тешеббюсинен яратылды.

2014 февраль-март айларында керчеклештирильген бутюн вакъиалар. «Къырым баари» тарихининъ эр анги бир девиринен якъындан таныш олмакъ ве сизни меракъландыргъан нокътагъа кечмек ичюн маркер яда идаре этюв элементлеринен файдаланынъыз.