Крымская весна

2019

2018 сенеси боюнджа видео ве фоторесимлер

2014-2019 © Къырым баари.
Бутюн акъ-укъукълар имае алтында
Сайт Къырым Джумхуриети Ички сиясет, малюмат ве алякъа
Назирлиги тешеббюсинен яратылды.

Акъмесджитте «Къырым къараманларынынъ портретлери» адлы серги ачылды.
«Къырым. Къараманлар акъкъында» адлы серги.
Къырым баари 5 йылдан берли тувгъан лимандамыз